Basında Biz (Basında Çıkan Haberler) - Bakırköy Final Koleji

İçeriğe git
BASINDA BİZ
BASIN ve Medyada
Yeni Öğretim Yılı ve Dönüşüm Süreci
28 Eylül’de her yaştan milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. Aslında özel okulların birçoğunda dersler başladı bile. 18 milyona yaklaşan öğrencisiyle Türkiye, Avrupa ülkelerinden ve komşularından oldukça farklı bir durumda. Bizim öğrenci sayımız birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Sayının bu ölçüde fazla olması ve eğitim sistemimizde hala yerine oturmamış noktaların varlığı, her yıl okul açılışlarını ülkenin önemli bir gündemi haline getiriyor.

Özellikle bu yıl eğitimle ilgili dershanelerin dönüşüm süreci önemli bir yer tuttu. Bilindiği gibi 14 Mart 2014’te çıkan kanunla dershaneler 1 Eylül 2015 itibariyle kapatıldı. Ancak dershanelere temel lise, ortaokul, ilkokul ya da okul öncesi eğitim kurumlarına dönüşme imkanı verildi. Bu tartışmaların olduğu dönemde kanunun iptali için, ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine açılan davadan tam 16 ay sonra iptal kararı çıktı. Bu kararla kafalar daha çok karıştı. Gerekçeli kararın yayınlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, “öğrencilerin okul dışı kaynaklardan eğitim alabilme hakkı”nı korumak ve okul dışı eğitim kurumlarını çeşitlendirmek yolunda adımlar attı. “Özel öğretim kursları” adıyla yeni bir kurs türü tanımlandı. Etüt eğitim merkezlerinde 12 olan yaş sınırı da kaldırılarak tüm ortaokul öğrencilerine etüt eğitim merkezlerinden yararlanabilme hakkı tanındı. Ayrıca mezun öğrencilere hafta sonları temel liselerden kurs alabilme imkanı sağlandı. Bütün bu değişiklikler sonucunda 1.400 civarında dönüşüm okulu oluştu. Şimdi Türkiye’nin dört bir yanında hızla “özel öğretim kursları” ve “etüt eğitim merkezleri” açılıyor.

Okul dışı destek kurumları konusunda atılan adımlar, çocuklarına takviye kursu aldırmak isteyen veliler ve eksiklerini gidermek isteyen öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Dershaneler, Türkiye’de 60-70 yıllık bir geçmişe sahip köklü kurumlardı. Okulları tamamlama, öğrencilerin eksiklerini giderme konusunda önemli bir işlev üstleniyordu. Bu köklü kurumların yetiştirdiği 100 bine yakın başarılı öğretmen kadrosu vardı. Temel liseler, özel öğretim kursları, etüt eğitim merkezleri bu birikimin doğru ve verimli kullanılması adına verilmiş olumlu kararlardır.

Dönüşüm sürecinde, özellikle sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, sürecin sağlıklı yürütülmesi adına önemli katkılar sağladı. TÖDER de bu süreçte yer aldı ve ülke eğitiminin zarar görmemesi için öneriler sundu. Bakanlık yetkililerinin bu önerileri dikkate alması olası sıkıntıları da önledi.

Şimdi sektöre de önemli görevler düşüyor. Yeni açılan temel liselerin dershanelerden farklı işlevler taşıdığı unutulmadan kaliteli bir eğitim kurumu haline getirilmesi için kurucuların çaba göstermesi gerek. Temel liseler sadece “dershane” gibi çalışan kurumlar olmamalı, okul işlerini de en sorumlu biçimde yerine getirmeli. Sektördeki eğitim personeline bu konuda seminerler verilmeli, hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlenmeli. Temel liselerin dershanelere göre daha kurumsal yapı kazanması sağlanmalı.
Bu süreçte ortaya çıkabilecek en önemli sorun, dershanelerin yerine türeyen kaçak bürolar yani merdiven altı kurumlar. Dershaneler; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, öğretmen atamaları, öğrenci kayıtları, ücretleri ve programları kontrol altında olan kurumlardı. Ancak koçluk, kariyer danışmanlığı, dergi bürosu, eğitim danışmanlığı gibi adlar altında açılan kaçak ders büroları tümüyle kayıt dışı oluşumlar. Bunların ülke eğitiminde önemli sıkıntılar oluşturacağı açıktır. İlgili kurumların bu konuda önlem alması ve bu tür kurumların dikkatle izlenmesi şarttır.

Dönüşüm süreci gelecek günlerde de iyi organize edilirse ve sektör temsilcileri bu organizasyonu yeterli desteği verirse eğitim sistemimize önemli katkılar sağlar. Aksi halde dökülen kap yerini doldurmaz ve bu alanda ortaya çıkan boşluk doldurulamaz.

Yeni öğretim yılının bütün eğitim camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz.

ARTI EĞİTİM - EYLÜL 2015

Sektör Ne Diyor?

İbrahim Taşel
Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve TÖDER Başkanı

Temel Liseler Mezunların Mağduriyetini Giderecek
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını değerlendiren TÖDER ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel şunları söyledi: “Mart 2014’te bir kanun çıktı ve dershaneler kapatıldı. Arkasından da ana muhalefet partisi mahkemeye başvurdu. Bu başvuru üzerinden 16 ay gibi bir süre geçti. Arada da yürütmenin durdurulmasını ret kararı vardı. Dolayısıyla artık hem Bakanlık hem de sektör temsilcileri Anayasa Mahkemesinden böyle bir karar beklemiyordu. Bu karar birçok kesim için sürpriz ve oldukça da gecikmiş bir karar oldu. Çünkü bir dönüşüm başlamıştı ve dönüşüm okullarının sayısı 1.000 civarına yaklaşmıştı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesinin kararı, gecikmiş bir karardır. Karar oldukça geç verildiği için sektör büyük bir bocalamaya girdi. Kararın uygulanması konusunda ise Milli Eğitim Bakanlığı, kendi yol haritasını belirledi. Bakanlık, AYM bir iptal kararı verebilir ama bir kanun yapma hakkına sahip değildir diye değerlendirdi. Dolayısıyla dershanelerin fiilen açılamayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.”

Anayasa Mahkemesinin gerekçelerine göre, Bakanlığın kurslar oluşturmayı planladığını belirten İbrahim Taşel, bu kurslar vasıtasıyla öğrencilerin 3 dersten takviye alabilmelerinin sağlanacağını ifade etti. Dönüşüm okullarının da hafta sonları mezunlara kurs açabileceğini söyleyen Taşel, “Temel liselerin mezunlar için kurs açma hakkına sahip olması mezunların mağduriyetini giderecek. Bu da önemli bir gelişme. Ayrıca temel liselere kayıt yaptıran ya da yaptırmayı düşünen öğrencilerin kaygılanabilecekleri hiçbir durum yoktur. Üstelik Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı da temel liselere dönüşen okullara yardımcı olacağını ve bunların arkasında olduğunu ifade etti. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin temel liseyle ilgili bir kaygı duymaması gerekir. Özellikle öğrencilerin ve velilerin bu konuda hem derneğimizin, hem de bakanlığımızın açıklamalarını dikkate alarak hareket etmelerini özellikle istiyoruz.” diyerek sözlerini sürdürdü.

ARTI EĞİTİM AĞUSTOS 2015

Özel Okul Rehberi

Final Eğitim Kurumları

Kurucusu: İbrahim Taşel
Kuruluş Yılı: 1980
Kampüsleri: Gelecek yıl Final Okulları 35 kampüste, Temel Liseler 160 kampüste öğretim yapacak.
Öğrenci Sayısı: 15 bini kolejlerde, 60 bini temel liselerde olmak üzere 75 bin civarında öğrenci hedefliyoruz.
Eğitim Dili: Türkçe ve İngilizce. İkinci dil olarak Almanca.
Yabancı Dil Olanakları: Tüm yabancı dil çalışmaları, Yönetim Merkezi kontrolündeki uzman öğretmen ve yöneticilerden oluşan ACFL- Academic Council of Foreing Languages isimli akademik bir kurul tarafından yürütülmekte. Okullarda yabancı dil öğretimi, ana dil öğretimiyle aynı esaslara dayandırılarak yapılmakta. Öğrenciler 2. sınıftan itibaren uluslararası sınavların yanı sıra başta Oxford Üniversitesi Yayınları gibi kurumların uluslararası yarışmalarına giriyor ve üstün başarı elde ediyorlar. Kitap seçimini CLIL (Content and Language Integrated Learning) sistemine göre yapıyoruz. Okullarımız, Avrupa Birliği programları, MUN programları, FİMUN, öğrenci değişim programları vb. birçok programı aktif olarak uygulamakta.
Burs Olanakları: TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavların puanlarına göre yüzde 100 ile yüzde 20 arasında burs imkanı verilmekte. Ara sınıflarda da burs desteği sağlanıyor.
Öğrenim Ücreti: İllere ve bölgelere göre 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişiyor.

Neden sizi seçsinler?
Final’in eğitim kadrosu yılların imbiğinden süzülen deneyimli bir ekiptir. 30 yıldır birlikte çalıştığımız öğretmenler var. Her yıl bünyemize kattığımız genç arkadaşlarımız deneyimli ekibin katkısıyla okullarımıza kazandırılıyor. Final’de deneyim ve dinamizmi birleştiren bir öğretmen profili var.
Final, kamuoyunda başarılarıyla bilinir. Her yıl ilk 1000’e giren öğrencilerin yüzde 35 civarındaki bir bölümünü Finalliler oluşturmakta.

Final Okullarında özellikle 8. ve 12. sınıf öğrencileri için sınava girecekleri yıl derslerin yanı sıra kurslar da verilmekte. Etüt, ek ders, bire bir çalışma, soru çözüm saatleri gibi etkinliklerle başarıyı arttırıyoruz.  

Her okulda, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun ya da onlara yeni ilgi alanları yaratacak öğrenci kulüplerimiz ve bu kulüplere tahsis ettiğimiz sınıf, salon ve atölyelerimiz bulunmakta.
Final Okulları olarak önceliğimiz düzgün insan, dürüst vatandaş yetiştirmektir. Bu nedenle bilimsel projeler ve girişimcilik çalışmalarına, değerler ve duygu eğitimine, kendini ifade edebilen, okuyan, düşünen, analiz ve sentez yapabilen bireyler yetiştirmeye öncelik veririz.

Peter Senge’nin Öğrenen Organizasyonlar adlı sistemini uyguluyoruz. Müfredat programını, “Öğrenmek”, “Düşünmek” ve “Gelişmek” kavramlarına göre oluşturuyoruz. Bilgiler öğrencilere, bilgilerin keşfedilme süreciyle birlikte veriliyor. Öğrencinin düşünmeyi, keşfetmeyi, karşılaştırmayı, karar vermeyi bu şekilde öğrenmesi, sorun çözerken yaşamı, kendini ve ilişkilerini geliştirmesini hedefliyoruz.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin de desteğiyle çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye, uluslararası dil yarışmalarına, değişim programlarına katılıyorlar, bu şekilde hem kendini geliştirme imkanı buluyor hem de farklı kültürlerden arkadaşlar ediniyorlar.

MİLLİYET AKADEMİ MAYIS 2015

Dönüşen Dershaneler Devlet Okullarının Yükünü Hafifletecek

TÖDER dershane ve özel okul temsilcileri, 9-11 Mart tarihlerinde Antalya’da “Dershanelerin Dönüşüm Süreci ve Özel Okullar” başlıklı toplantıda bir araya gelerek dönüşüm sürecini ve bu sürecin eğitim sistemimize yansımalarını konuştu.

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) dershane ve özel okul temsilcileriyle 9-11 Mart tarihlerinde Antalya’da toplandı. “Dershanelerin dönüşüm süreci ve özel okullar” konulu toplantıya Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer de katıldı. Ağırlıklı olarak temel lise ve ortaokula dönüşen dershaneler yeni bir okul türü ortaya çıkarıyor. Dönüşüm sürecinin sağlıklı yürümesi, bu okulların kalitesine bağlı. Ayrıca süreç devlet liselerini ve özel okulları da etkileyecek. Toplantıda, dershane ve okul kurucularıyla, sürecin sağlıklı yürümesi için izlenecek yol tartışıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, toplantının iki amacı olduğunu belirterek, birinci amacının dershanelerin kapatılmasıyla başlayan dönüşüm sürecinin sağlıklı biçimde yürümesine katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Dershanelerin kapatılmasıyla başlayan dönüşüm süreci sağlıklı yürütülmezse yozlaşmış bir okul tipi ortaya çıkacağını, ayrıca yarım asırdan fazla muhteşem bir birikime sahip dershanelerin bütün emeklerinin heba olacağını dile getirdi. Taşel, ikinci amacının ise özel okulların dershanelerin dönüşüm sürecinden olumsuz etkilenmemesini sağlamak olduğunu söyledi.

Devlet okullarında sınıfların kalabalık, özel sektörün payının ise yüzde 4’ler mertebesinde olduğunu vurgulayan Taşel, “O zaman bizim temel amacımız belli, devletin eğitimdeki yükünü azaltmak. Çünkü özel sektör, girdiği her yerde kaliteyi ve rekabeti artıran bir sektördür. Bu sürecin sonunda özel sektörün payını %15’lere kadar çıkarabilirsek, bu süreci sağlıklı yürüttüğümüzü söyleyebileceğiz.” dedi.

Açılacak temel liselerin çok kaliteli olması gerektiğini kaydeden Taşel, kalitesiz olan kurumların kesinlikle öğrenci almaması gerektiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Temel liseler, akşam liselerinin düştüğü itibarsız konuma düşmemek için özel okula dönüşüm sürecini dört dörtlük yapmalıdır. Bizim gücümüz en zayıf halkanın gücü kadardır. Bir zinciri ne kadar sağlam yaparsanız yapın, bir halkası zayıfsa zincir kopar. Ben yarım asırlık birikime sahip dershanelerimizin bu işi dört dörtlük yapacağından eminim. Bakanlığımızdan tek istediğimiz bize karşı direnç gösterenlere karşı haklarımızı koruması. Biz de onların kurumuyuz, biz de o sistemin bir parçasıyız. Özel öğretim kurumları Türkiye’de, hem milli eğitime bağlı hem de milli eğitimin dışında bir kurum gibi algılandığı sürece bizim başarılı olma şansımız yok. Geçmişte bunun acı deneyimlerini yaşadık. Bundan sonraki süreçte de bunu yaşamak istemiyoruz.”

ARTI EĞİTİM NİSAN 2015

Yeni Okul Kategorisi: Hazırlık Liseleri

Dönüşüme Final de Katıldı

Türkiye’nin 76 ilinde ve büyük ilçelerinde 216 şubeyle öğretim yapan Final Dergisi Dershaneleri, temel lise ve ortaokula dönüşme kararı aldı. Açılacak Final Liselerinin, öğrencileri hem yaşama hem de sınavlara hazırlayacağını belirten Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, “35 yıldır Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından biri olduk. Her yıl ilk bin öğrencinin yüzde 30‘u Final şubelerinden çıktı. Yüzlerce Türkiye birincisi çıkardık. Yaygın başarıda da Final beğenilen dershane oldu. Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın öğrenci kurumlarımızda eğitim gördü. Böyle bir kurumu kesintiye uğratmadan lise ve ortaokul olarak devam ettirmeyi ülkemiz için bir borç olarak görüyoruz.” dedi. Dönüşüm liselerinde uygulanacak ücretlerin de velilerin kolayca ödeyebilecekleri düzeyde olacağını belirten Taşel, “Amacımız daha çok ailenin özel öğretim hizmeti alabilmesi olacak. Sürece hiçbir zaman ticari kaygılarla yaklaşmayacağız.” diye konuştu. Taşel dönüşüm kararıyla ilgili şu bilgileri verdi:

Türkiye’nin 76 ilinde, KKTC’nin 3 ve Azerbaycan’ın 3 ilinde olmak üzere 216 dershanemiz var. KKTC ve Azerbaycan’daki şubelerimiz dershane olarak eğitime devem edecekler.

Dershanelerimizde 200 binin üzerinde öğrenci öğretim görüyor.

Dershanelerimizde 5 binin üzerinde eğitim personeli görev alıyor. Diğer çalışanlarla birlikte bu sayı 6 bin 500 civarında

Nüfusu az olan bazı ilçeler hariç tüm şubelerimiz dönüşüme girecek.

Dershanelerin önemli bir bölümü temel liseye dönüşecek, ancak aynı bölgede birkaç şube olarak çalışan dershanelerimizden ortaokula dönüşecek olanlar da var.

Temel lise ve ortaokullarımızda cumartesi günleri kurs açacağız. Pazar tatil olacak, zaten yasal olarak da pazar tatil olacak.

SABAH MART 2015

Türkiye’nin En Yaygın Dershanesi Final, Temel Liseye Dönüşüyor

Türkiye’nin 76 ilinde ve büyük ilçelerinde 216 şubeyle öğretim yapan Final Dergisi Dershaneleri, temel lise ve ortaokula dönüşme kararı aldı. Antalya’da 216 şubenin kurucularıyla bir araya gelen Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, “1980 yılında küçük bir kentte dört sınıflı bir dershaneyle başladığımız yolda bugün 216 şubeyle hizmet veriyoruz. 200 bini aşkın öğrenicimiz, 7 bine yakın çalışanımız var. Final’in 35 yıllık serüveni, artık yeni bir döneme giriyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki Final Dergisi Dershaneleri ağırlıklı olarak Final Liselerine dönüşüyor. Aynı ilde bugüne kadar TEOG hazırlığı yapan şubelerimizden bazıları da ortaokula dönüşecek.” dedi.

Açılacak Final Liselerinin, öğrencileri hem yaşama hem de sınavlara hazırlayacağını belirten Taşel, “35 yıldır Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumlarından biri olduk. Her yıl ilk 1.000 öğrencinin yaklaşık yüzde 30’u Final şubelerinden çıktı. Yüzlerce Türkiye birincisi çıkardık. Yaygın başarıda da Final en beğenilen dershane oldu. Türkiye genelinde 3 milyonu aşkın öğrenci, kurumlarımızda eğitim gördü. Böyle bir kurumu kesintiye uğratmadan lise ve ortaokul olarak devam ettirmeyi ülkemiz için bir borç görüyoruz.” dedi.

Başvurular Tamam

Dönüşüm liselerinde uygulanacak ücretlerin de velilerin kolayca ödeyebilecekleri düzeyde olacağını belirten Taşel, “Amacımız, daha çok ailenin özel öğretim hizmeti alabilmesi. Sürece hiçbir zaman ticari kaygılarla yaklaşmayacağız.” dedi. Taşel, KKTC ve Azerbaycan’daki şubelerin ise yine dershane olarak faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Nüfusu az olan bazı ilçeler hariç tüm şubelerin dönüşüme gireceğini belirten Taşel “Başvurularımızı 16 Şubat itibariyle yaptık. 2 Mart’a kadar dönüşüm tümüyle gerçekleşecek. Bütün şubelerimiz birlikte hareket etti, hepsi aynı dönemde izin alacak. Ancak ilk başvurumuzu yaptığımız Eskişehir şubesi, bugün itibariyle izni aldı. Dershanelerin önemli bir bölümü Temel Liseye dönüşecek, ancak aynı bölgede birkaç şube olarak çalışan dershanelerimizden ortaokula dönüşecek olanlar da var.” dedi.

70 Bin Öğrenci Okutacağız

Bütün şubeler göz önüne alındığında 60-70 bin civarında öğrenci okutmayı planladıklarını ifade eden Taşel, “Herhangi bir sınıfta kontenjanın yüzde 30’unu geçmeme kuralı olduğu için öğrencilerin 12. sınıf olma ihtimali yok. Birçok öğrencinin 9. sınıftan itibaren bu liselerde okumak isteyeceğini düşünüyoruz. Tabi ki ağırlıklı olarak 12. sınıflar da olacak.” diye konuştu. Temel liselerde de diğer özel liselerde olduğu gibi cumartesi günleri kendi öğrencilerine kurs açma imkanı olduğunu vurgulayan Taşel “Biz de hem özel okullarımızda hem dönüşerek oluşan temel lise ve ortaokullarımızda cumartesi günleri kurs açacağız. Pazar tatil olacak, zaten yasal olarak da pazar tatil olacak.” dedi.

Rakamlarla Final Dergisi Dershaneleri

Türkiye’nin 76 ilinde, KKTC’nin 3 ve Azerbaycan’ın 3 ilinde olmak üzere 216 dershanesi var.
Dershanelerde 200 binin üzerinde öğrenci öğretim görüyor.
Dershanelerde 5 binin üzerinde eğitim personeli görev alıyor. Diğer çalışanlarla birlikte 7 bin civarında.

POSTA ŞUBAT 2015

İçeriğe dön