Mesleki Eğitim ve Kariyer Planlama - Bakırköy Final Koleji

İçeriğe git
KARİYER PLANLAMA
Mesleki Eğitim ve Kariyer Planlama
Final Temel Liseleri'nde öğrencilerimizin mesleki eğilimlerinin belirlenmesinde, kısa ve uzun vadeli kariyer hedeflerinin şekillenmesinde Rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış testlerden yararlanırlar. Ayrıca öğrencilerimizle düzenli aralıklarla yapılan birebir görüşmelerle onların kendilerini tanımalarına ve doğru hedefler belirlemelerine yardım ederler.
Üniversiteler ve meslekler hakkında yapılan seminer ve toplantılarla öğrencilerimize sunulan bilgi edinme yollarıyla okulu bitirdikten sonra üniversite hedefi, üniversiteyi bitirdikten sonra yaşam hedefleri konularında doğru bakış açısı kazanarak zamanını ve enerjisini doğru kanalize edebilmeleri için, kısa ve uzun vadeli planlar yapabilmeleri için destek olunur.
Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin hayattan beklentisini doğru saptamasına yardımcı olur. Bu beklenti doğrultusunda öğrenciye gerek uygulanan kişisel testler gerekse tanıma formları aracılığıyla doğru sorular sorarak öğrencinin kendi içinde keşfe çıkması, kendini tanıması sağlanır. Öğrencinin kişisel bilgi, beceri ve yeterlilikleriyle, hedeflediği kariyerin çatıştığı ve birleştiği noktaları saptaması amacıyla öğrenci görüşmelerinde öğrenci ödevlendirilerek hem sağlıklı kararlar alması hem de iş hayatına atıldığında da tecrübe kazanması açısından görev ve sorumluluk bilinci oluşmasına yardımcı olurlar.
Rehber öğretmenlerimiz öğrencinin kariyer hedefini belirlerken amaç mıdır yoksa hayat başarısında araç mıdır? Bu soruların yanıtını bulduktan sonra aşamalı olarak matematik problemi çözer gibi öğrencinin geleceğini daha somut görme şansını sağlar. Rehber öğretmenlerimiz öğrenciye nereye gideceğini bilmezse olduğu noktanın onun için bir anlamı olmayacağını somut olarak göstermek amacıyla hedef belirleme çalışması yapıp öğrenciye bu hedefi basılı materyal olarak sunar.
Rehber öğretmenlerimiz kariyer planının sadece meslek seçiminden ibaret olmadığını; çünkü meslek seçiminden ibaret olursa öğrenci kariyer hedefini gerçekleştirdiğinde bu alanda üretmek yerine tüketmeye başlayacağı bilincini öğrenciye yerleştirir.
Rehber öğretmenlerimizin sunumlarıyla örneklendirilerek belli dönemlerde de bu mesleklerdeki uzman kişilerle öğrencilerin bir araya gelip görüşmesi sağlanır. İki örnek verecek olursak; birincisi doktor olmayı birçok birey ister ama sayılı doktorun tıp alanında ve insanlık adına katkısı olmuştur.
İkinci örnekte ise müzik alanında kariyer yapmak isteyen birey kariyer hedefini eğer kendi planlamışsa, yönlendirilmiş kararlar etkisiyle değil ürettiği müziklerle insan sağlığı üzerine dahi birçok katkı sağlayabilir.
Rehberlik servislerimizde görev yapan rehber öğretmenlerimiz özetle öğrencide “anlamı olan hedefler doğru sonuçlar verir, asıl başarıya ulaştırır” bilincinin oluşmasını sağlar.
İçeriğe dön