Kimya Dersleri - Bakırköy Final Koleji

İçeriğe git
KİMYA DERSLERİ
DERS 1
KİMYA
Ders konusu: Atomun yapısı
Öğretmen: Bilge Uçar Şencan
Açıklama: Atomun yapısı konusunu; atom modelleri, atomun temel tanecikleri ve izotop - izotop atomlar alt başlıklarıyla inceleyeceğiz.
DERS 2
KİMYA
Ders konusu: Mol kavramı
Öğretmen: Pınar Tınık Kaya
Açıklama: Mol kavramı konusunu; mol - hacim ilişkisi, bağıl ve gerçek atom kütlesi alt başlıklarıyla inceleyeceğiz.
DERS 3
KİMYA
Ders konusu: Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
Öğretmen: Pınar Tınık Kaya
Açıklama: Kimyasal tepkimeler ve denklemler konusunu; endotermik tepkimeler, ekzotermik tepkimeler, kimyasal tepkime türleri ve asit-baz tepkimeleri gibi alt başlıklarla inceleyeceğiz.
İçeriğe dön