İlkokulumuzda Spor ve Sanat Etkinliklerimiz - Bakırköy Final Koleji

İçeriğe git
SPOR VE SANAT ETKİNLİKLERİ
Sportif ve Sanatsal Çalışmalar
Final’de sportif etkinliklere ve beden eğitimi derslerine büyük önem verilir. Öğrencilerin sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanla­rını spor faaliyetleriyle değerlendirmeleri amaçlanır. Öğrencilere işbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı, görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme, dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme özellikleri kazandırılmaya çalışılır.
Final'de sanatsal çalışmalara da büyük önem verilir. Her öğrenci kişisel gelişimi ve eğilimi doğrultusunda sanatsal çalışmalar yapmaya yönlendirilir. Öğrencilere yaratıcılıklarını ortaya çıkarma fırsatı sunulur, onlara sanatsal yollarla kendini ve düşüncesini ifade etme becerisi kazandırmak amaçlanır.
İçeriğe dön